Viva Brazil! Speel de Samba!

Teambuiding met een swingend Braziliaans orkest!

Beschrijving

De twee ervaren docenten Herman Link & Rita Iny werken met eenvoudige ritmestructuren van de samba of de samba-reggae. Het samenspelen is meer dan alleen een leuke groepsactiviteit om te ontspannen. Deelnemers vormen een muzikaal team en binnen 60 minuten staat er een aanstekelijk ritmisch spektakel! Ontdek de kracht van samen muziek maken!

Na een amusante, leerzame maar korte uiteenzetting over de geschiedenis van de (Afro) Zuid-Amerikaanse muziek en een energieke warming-up beginnen de deelnemers met oefenen. Ze zijn verdeelt over vijf groepen instrumenten, te weten: de surdo(grote bastrommel), tambourim (kleine handtrommel met stok), ago-go (tweetonige bel), ganza (shaker) en de timba (lange grote trommels, vergelijkbaar met de Djembé)

Per instrument wordt een basisritme aangeleerd; elke partij past in elkaars ‘groove’. Met de grote bastrommel (surdo) als het kloppend hart van de muziek, worden de andere percussie-instrumenten met hun eigen ritmepatroon gestapeld tot een swingend geheel.

Meer info