Tags

Het aanbod van Kunst en Cultuur op School kent naast filters ook tags voor het Primair Onderwijs. Tags zijn labels met namen, gebaseerd zijn op thema's - van didactisch tot praktisch - die actueel zijn in het onderwijs. De taglijst is vanaf 2022-2023 aangepast op de uitkomsten uit het behoeftenonderzoek onder scholen eind 2021.
Onder iedere tag vind je aanbod van KCOS aanbieders. Tags zijn niet gerubriceerd op discipline, leerjaren of soorten activiteit.