Subsidieregeling

2020-2021

Eigen bijdrage Primair Onderwijs: € 10,00 per leerling
Eigen bijdrage Voortgezet Onderwijs: € 6,00 per leerling
Subsidie Haarlemmermeer: € 12,18 per leerling

VOORWAARDEN

Deze subsidie is bedoeld voor activiteiten door professionele aanbieders van kunst en cultuur ter ondersteuning van cultuuronderwijs op scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Haarlemmermeer, inclusief het vervoer naar culturele activiteiten.
De subsidie wordt toegekend aan de schoolbesturen voor de scholen die een door de KCOS-projectleider goedgekeurd programma hebben.

Lees hier alle eisen en criteria voor Kunst en Cultuur op School.

Scholen voor Primair Onderwijs stellen een jaarprogramma samen op basis van
€22,18 per leerling. Dit subsidiebedrag is inclusief eigen inleg.
Reis- en materiaalkosten vallen binnen het bedrag per leerling.
De subsidie wordt overgemaakt op rekening van het schoolbestuur.

Stappenplan scholen voor Primair Onderwijs:
1. Aanbod zoeken: Zoek en kies uit het aanbod van www.kunstencultuuropschool.nl.
Maak een favorietenlijst door te klikken op het ❤ bij één activiteit.
Mail de favorietenlijst naar je eigen mailadres.
2. Inschrijven, planning, subsidieteller: Log voor inschrijving en planning met je wachtwoord* in op https://mijn.kunstencultuuropschool.plannedculture.nl/school_login
Zorg dat actuele schoolgegevens ingevuld zijn.
Laad de gekozen activiteiten in bij de juiste groepen.
3. Beleidsplan: Stuur het actuele beleidsplan** op naar info@kunstencultuuropschool onder vermelding van ' beleidsplan/ naam school'.
4. Evaluaties en afrekening: Na afloop van de activiteit vult de school een evaluatieformulier in via Planned Culture. Facturen moeten in eigen administratie worden bewaard. De gemeente controleert steekproefsgewijs of de ingediende programma’s zijn uitgevoerd en of de kosten overeenkomen met de begroting.

*Wachtwoord vergeten? Klik op "Wachtwoord vergeten" en vul je e-mailadres in dat bekend is bij KCOS. Je krijgt dan een link toe gemaild om een nieuw wachtwoord aan te maken.
** Geen actueel beleidsplan? neem contact op met de projectleider Kunst en Cultuur op School

Heb je vragen of hulp nodig? Lees hier de handleidingen en instructiefilmpjes of neem contact met ons op.

Landelijke gelden voor cultuureducatie in het PO:
• vanuit de Lumpsum Rijk, Velogelden: € 4,39 per leerling en € 105,31 per school
• vanuit de Prestatiebox Rijk: €15,78 per leerling. Inclusief € 3,- per leerling voor museumbezoek.
Dit is je ‘rijksgeld voor cultuureducatie’. Hier haal je de € 10,- inleg die je als school hebt voor de gemeentesubsidie af. De gemeente matcht die € 10,- dan met € 12,18.

------------------------------------------------------------------------------------------


Scholen voor Voortgezet Onderwijs stellen een jaarprogramma samen op basis van
€18,18 per leerling. Dit subsidiebedrag is inclusief eigen inleg. Reis- en materiaalkosten vallen binnen het bedrag per leerling.
De subsidie wordt overgemaakt op rekening van het schoolbestuur.

Stappenplan scholen voor Voortgezet Onderwijs:
1. De school stelt op door middel van www.mijn.kunstencultuuropschool.nl een jaarprogramma samen en vult de actuele schoolgegevens in.
2. Als de KCOS-projectleider het programma heeft goedgekeurd kan de school het programma met de aanbieders gaan realiseren.
3. Niet per school, maar per schoolbestuur wordt de subsidie aangevraagd.
4. De KCOS-projectleider meldt aan de gemeente welke scholen van welk bestuur een goedgekeurd programma hebben. Het schoolbestuur ontvangt de subsidie per leerling voor elke school die een door de KCOS-projectleider goedgekeurd programma 2020-2021 heeft.
5. Na afloop van de activiteit vult de school een evaluatieformulier in via www.mijn.kunstencultuuropschool.nl.
6. De gemeente controleert steekproefsgewijs of de ingediende programma’s zijn uitgevoerd en of de kosten overeenkomen met de begroting.

BELANGRIJKE DATA 2020

De Kunstmenu netwerkmiddag op 15 april  is geannuleerd ihkv het coronavirus. 

• Vanaf 4 mei kan de school aanbod gaan zoeken voor het jaarprogramma 2020-2021 via www.kunstencultuuropschool.nl. De school maakt een favorietenlijstje en stuurt dit per e-mail aan zichzelf. Daarna logt de school in op https://mijn.kunstencultuuropschool.plannedculture.nl om zich in te schrijven voor de gekozen activiteiten. De KCOS-projectleider kan de school hierbij adviseren en begeleiden.
• Uiterlijk 14 juni dient de school het programma in bij de KCOS-projectleider.
De projectleider kijkt of het programma aansluit bij het beleid van de school en voldoet aan de subsidievoorwaarden van de gemeente en geeft de school feedback. Als programma is goedgekeurd kunnen scholen de activiteiten met de aanbieder inplannen.
• Uiterlijk 30 juni heeft de projectleider alle programma's gekeurd.
• Vóór 15 juli meldt de KCOS-projectleider bij de gemeente per schoolbestuur welke scholen met een goedgekeurd programma aan de slag gaan.
• Medio november Netwerkbijeenkomsten van de PO- en VO-scholen. Hiervoor ontvangen de scholen een uitnodiging van de KCOS-projectleider.