Subsidieregeling

2024-2025

Eigen bijdrage Primair Onderwijs: € 10,00 per leerling
Eigen bijdrage Voortgezet Onderwijs: € 6,00 per leerling
Subsidie Haarlemmermeer: € 14,66 per leerling

VOORWAARDEN

Deze subsidie is bedoeld voor activiteiten door professionele aanbieders van kunst en cultuur ter ondersteuning van cultuuronderwijs op scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Haarlemmermeer, inclusief het vervoer naar culturele activiteiten.
De subsidie wordt toegekend aan de schoolbesturen voor de scholen die een door de KCOS-projectleider goedgekeurd programma hebben.

Lees hier alle eisen en criteria voor Kunst en Cultuur op School.

Stappenplan & Tijdspad 2024-2025