Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Kunst en Cultuur op School ontvangen? Schrijf je in
Sleep hier maximaal 5 projecten naartoe
Mailen
Bestellen
Vergelijken
Analyseren
Analyse

Subsidie Kunstencultuuropschool (KCOS) Haarlemmermeer 2019-2020

Eigen bijdrage Primair Onderwijs: € 10,00 per leerling
Eigen bijdrage Voortgezet Onderwijs: € 6,00 per leerling
Subsidie Haarlemmermeer: € 12,18 per leerling

DE SUBSIDIE IS BEDOELD VOOR

activiteiten door professionele aanbieders van kunst en cultuur ter ondersteuning van cultuuronderwijs op scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Haarlemmermeer, inclusief het vervoer naar culturele activiteiten.
De subsidie wordt toegekend aan de schoolbesturen voor de scholen die een door de KCOS-projectleider goedgekeurd programma hebben op hun mijn.kunstencultuuropschool.nl pagina.

WERKWIJZE

 1. De PO school stelt een jaarprogramma samen op basis van (PO) €22,18 per leerling. Reiskosten worden binnen dit bedrag opgenomen.
  LET OP: NIEUWE WERKWIJZE VOOR PO SCHOLEN:
  Stap 1) Aanbod zoeken
  Via www.kunstencultuuropschool.nl zoek je in het aanbod. Maak een favorietenlijst voor jezelf van de activiteiten waarop je wilt inschrijven, door te klikken op het ❤ bij één activiteit. Dit favorietenlijstje e-mail je naar jezelf.  Stap 2) Inschrijven & plannen
  Voor de inschrijving en planning van je jaarprogramma 2020-2021 log je in op: www.mijn.kunstencultuuropschool.plannedculture.nl
  Weet je het wachtwoord niet? Klik dan op "Wachtwoord vergeten" en vul je e-mailadres in dat bekend is bij KCOS. Je krijgt dan een link toe gemaild om een nieuw wachtwoord aan te maken.

  De VO school stelt op www.mijn.kunstencultuuropschool.nl een jaarprogramma samen op basis van (VO) €18,18 per leerling. Reiskosten worden binnen dit bedrag opgenomen. Voor VO scholen blijft de werkwijze hetzelfde als voorgaande jaren. Voor vragen neem contact op met projectleider VO Merel Nip (merel.nip@pier-k.nl) of projectmedewerker VO Mariska de Liefde (cultuuronderwijs@pier-k.nl).               
     
 2. Als de KCOS-projectleider het programma heeft goedgekeurd kan de school het programma met de aanbieders gaan realiseren.
 3. Niet per school, maar per schoolbestuur wordt de subsidie aangevraagd
 4. De KCOS-projectleider meldt aan de gemeente welke scholen van welk bestuur een goedgekeurd programma hebben. Het schoolbestuur ontvangt de subsidie per leerling voor elke school die een door de KCOS-projectleider goedgekeurd programma 2019-2020 heeft.
 5. De school vult na afloop van de activiteit een evaluatieformulier in (PO scholen via Planned Culture, VO scholen in www.mijn.kunstencultuuropschool.nl)
 6. De gemeente controleert steekproefsgewijs of de ingediende programma’s zijn uitgevoerd en of de kosten overeenkomen met de begroting.
 7. De subsidie wordt overgemaakt op rekening van het schoolbestuur na 15 december van het schooljaar na beoordeling van de subsidieadviseur.

BELANGRIJKE DATA 2020

De Kunstmenu netwerkmiddag op 15 april is geannuleerd ihkv het coronavirus. Klik hier voor meer info over alle ontwikkelingen.

• Vanaf 4 mei kan de school aanbod gaan zoeken voor het jaarprogramma 2020-2021 via www.kunstencultuuropschool.nl. De school maakt een favorietenlijstje en stuurt dit per e-mail aan zichzelf. Daarna logt de school in op https://mijn.kunstencultuuropschool.plannedculture.nl om zich in te schrijven voor de gekozen activiteiten. De KCOS-projectleider kan de school hierbij adviseren en begeleiden.
• Uiterlijk 14 juni dient de school het programma in bij de KCOS-projectleider.
De projectleider kijkt of het programma aansluit bij het beleid van de school en voldoet aan de subsidievoorwaarden van de gemeente en geeft de school feedback. Als programma is goedgekeurd kunnen scholen de activiteiten met de aanbieder inplannen.
• Uiterlijk 30 juni heeft de projectleider alle programma's gekeurd.
• Vóór 15 juli meldt de KCOS-projectleider bij de gemeente per schoolbestuur welke scholen met een goedgekeurd programma aan de slag gaan.
• Medio november Netwerkbijeenkomsten van de PO- en VO-scholen. Hiervoor ontvangen de scholen een uitnodiging van de KCOS-projectleider.