Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 voor alle scholen bereikbaar!

Het Fonds voor Cultuurparticipatie en gemeente Haarlemmermeer stellen de komende vier jaar weer extra financiële middelen beschikbaar voor het uitvoeren van Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK). Dat is goed nieuws voor alle scholen in Haarlemmermeer. Want met extra subsidie kun je nu jouw cultuurprogramma óf een
eenjarige impuls geven, óf in twee of drie jaar aan een structurele verbetering van kunst- en cultuuronderwijs op school werken. Zowel scholen die al eerder aan CMK meededen, als scholen die willen starten met een CMK-traject, kunnen deelnemen.
Muziekimpulsscholen hebben de mogelijkheid om met CMK-subsidie hun muziektraject verder te versterken en/of verbreden naar meerdere kunstdisciplines.

Pier K adviseert en begeleidt jouw school. Je hebt de mogelijkheid om samen te werken met alle cultuuraanbieders van de KCOS website en ook met de bibliotheek voor verbinding van taal met cultuur.

Je kunt kiezen uit vier CMK programma’s:

  • De CultuurImpulsSchool
  • De CultuurProjectSchool
  • De CultuurMagneetSchool
  • CMK in het speciaal onderwijs

Meer info over de vier programma's lees je op de website van Pier K.

Bekijk hier de CMK cultuurpartners uit Kunst en Cultuur op School waar Pier K mee samenwerkt. Of klik op de blauwe button 'Toon CMK cultuurpartner' op de Aanbieders of Aanbod PO pagina.

Kosten en voorwaarden
Aan deelname aan één van de bovenstaande CMK-trajecten zijn kosten en voorwaarden verbonden. De basiskosten van een CMK-traject zijn jaarlijks € 15,50 per leerling, via het KCOS-budget. De regeling CMK vergroot dit activiteitenbudget met respectievelijk 50%, 75% of 100%. Overige kosten en voorwaarden verschillen per traject. Het traject wordt in nauw overleg met de school ingevuld.

Wil je de mogelijkheden, kosten en verdere voorwaarden bespreken?
Neem dan contact met Pier K via cultuuronderwijs@pier-k.nl.
Wij nemen graag de verschillende trajecten met je door.