Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 voor alle scholen bereikbaar!

In het hele land werken scholen en culturele instellingen samen om kunst, cultuur en erfgoed een vast onderdeel van het lesprogramma te maken. Gelooft jouw school ook dat kunst- en cultuuronderwijs een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van kinderen? Pak dan je kans en doe mee met Cultuureducatie met Kwaliteit!

In Haarlemmermeer is C. de penvoerder. C. heeft drie trajecten ontwikkeld voor reguliere scholen en een vierde voor het speciaal (basis)onderwijs.

Bij C. vormen we graag een team met je school. Samen met het team, de schoolomgeving, partners en vakdocenten verrijken, verdiepen en versterken we het cultuuronderwijs op school. Zo werken we aan kwalitatief en duurzaam cultuuronderwijs.

Inleg door de school:
€ 22,89 per leerling (het KCOS-budget)
Dit bestaat uit: €10 per leerling vanuit de Rijksfinanciering en € 12,89 per leerling van de gemeente Haarlemmermeer.

Inleg door C. vanuit de subsidieregeling (afhankelijk van het programma):
€ 7,75, € 11,63 of € 15,50 per leerling of € 4100 per SO-school

Onze programma’s

  • CultuurImpulsSchool (1 jaar)
  • CultuurProjectSchool (2 jaar)
  • CultuurMagneetSchool (3 jaar)
  • Speciaal Onderwijs (3 jaar)

Meer info over de vier programma's lees je in de brochure van C.

Bekijk hier de CMK cultuurpartners uit Kunst en Cultuur op School waar Pier K mee samenwerkt. Of klik op de blauwe button 'Toon CMK cultuurpartner' op de Aanbieders of Aanbod PO pagina.

Wil je de mogelijkheden, kosten en verdere voorwaarden bespreken?
Neem dan contact met C. via educatie@cpunt.nl.