Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)

Nog eens vier jaar Cultuureducatie Met Kwaliteit

Ook voor de komende vier jaar stellen het Ministerie van OCW en de Gemeente Haarlemmermeer middelen beschikbaar voor kwaliteitsverbetering van het kunst- en cultuuronderwijs in het primair onderwijs. Samen met haar partners werkt Pier K volop aan de plannen voor de komende CMK periode. Scholen die verder willen met hun huidige CMK programma of die in schooljaar 20-21 willen instappen, kunnen dat nu al doen. Stuur een bericht aan cultuuronderwijs@pier-k.nl. Wij nemen dan snel contact met je op.

Benieuwd wat CMK voor jouw school kan doen?
Hieronder staan, in het kort, de verschillende varianten van het CMK programma zoals dat in Haarlemmermeer wordt aangeboden.

De CultuurMagneetSchool; Een driejarig programma met cultuureducatie in het hart van de school
Met een CultuurMagneetSchool bordje op de muur van de school laat je zien dat je voorop loopt met samenhangend kunst- en cultuuronderwijs voor je leerlingen. De invulling van jouw cultuurprofiel is maatwerk. Met je vaste CMK adviseur zoek je naar de vorm die het best bij de school past. Kunstzinnige activiteiten vormen, bijvoorbeeld, een organische aanvulling op het lesaanbod. Zo is het schrijven van een rap een uitstekende invulling van een taalles en past een bezoek aan het Historisch Museum naadloos in de geschiedenislessen.

Maak van je leerlingen theaterbeesten, creatieve programmeurs of experts in presenteren en vertellen. Werk aan een veilige school door drama of door middel van een schoolorkest. Eén of twee vakdocenten verbinden zich voor langere tijd aan je school. Zo worden ze een vertrouwd gezicht binnen de school. Ze gaan direct aan de slag in de klas met de leerlingen en ook met jou en je collega’s. Vakdocenten geven advies bij aankoop van materialen, het begeleiden van leerkrachten en het vormgeven van de ambities van je school. Want een CultuurMagneetSchool investeert in zichzelf, in haar leerlingen én leerkrachten.

De CultuurProjectSchool; Een tweejarig project gebaseerd op de ambitie van je school
Als je werk wilt maken van het borgen van kunst- en cultuuronderwijs binnen de school maar de CultuurMagneetSchool een stap te ver is, is een CultuurProject wellicht iets voor jou. Met één van onze adviseurs ontwerp je een tweejarig traject op basis van een concrete vraag of ambities. ‘Hoe brengen we samenhang aan in al ons cultuuronderwijs?’, ‘Hoe kunnen we erfgoed-onderwijs inzetten in onze kernvakken?’ of ‘Hoe geven we onze kunstateliers groep overstijgend vorm? Vanuit de CMK-subsidie worden de extra investeringen binnen zo’n traject gefinancierd. Zo geef je cultuureducatie een extra boost.

De CultuurImpulsSchool; Één jaar lang, net dat beetje extra
Werk je aan een stevige basis voor je kunstonderwijs binnen de school? Wil je investeren in muzieklessen, een media-plusklas of een betere aansluiting van kinderliteratuur en poëzie bij het taalonderwijs? Binnen de CultuurImpuls variant word je begeleid door een ervaren discipline expert bij het inrichten van je jaarprogramma en heb je voor één jaar extra investeringsbudget.

CMK binnen het speciaal onderwijs
Voor kinderen met een speciale leerbehoefte levert kunst & cultuur een waardevolle bijdrage aan hun ontwikkeling. Daarvoor moet het op maat gesneden zijn en voldoen aan een aantal specifieke voorwaarden. Vanuit CMK is Pier K een traject gestart waarbinnen niet alleen wordt geïnvesteerd in het aanbod voor de leerlingen, maar ook in het uitwisselen van ervaringen en het gezamenlijk opbouwen van kennis. Vijf scholen hebben zich al bij dit traject aangesloten en we nodigen iedere SO school uit om met ons te bespreken wat dit traject zou kunnen betekenen de leerlingen.

Kosten en voorwaarden
Aan deelname aan één van de bovenstaande CMK-trajecten zijn kosten en voorwaarden verbonden. De basiskosten van een CMK-project zijn jaarlijks € 15,50 per leerling, middels het KCOS-budget. Vanuit de regeling wordt dit activiteitenbudget vergroot en in overleg met de school ingevuld. Overige kosten en voorwaarden verschillen per traject. Wil je de mogelijkheden, kosten en verdere voorwaarden bespreken neem dan contact met ons op. Wij komen graag de verschillende trajecten met je doornemen.