Subsidie VO

schooljaar 2024-2025

Scholen voor Voortgezet Onderwijs stellen een jaarprogramma samen op basis van €20,66 per leerling. Dit subsidiebedrag is inclusief eigen inleg. Reis- en materiaalkosten vallen binnen het bedrag per leerling.
De subsidie wordt overgemaakt op rekening van het schoolbestuur.

Eigen bijdrage Voortgezet Onderwijs: € 6,00 per leerling
Subsidie Haarlemmermeer: € 14,66 per leerling (bedrag voor 2024-2025)

Stappenplan & Tijdspad scholen voor Voortgezet Onderwijs:

Let op!
De verantwoording en aanvraag gaat vanaf 2020-2021 niet meer via mijn.kunstencultuuropschool.nl. Een aantal functionaliteiten werken niet meer in het systeem mijn.kunstencultuuropschool.nl naar behoren.
Met de PO scholen zijn wij inmiddels overgestapt naar het nieuwe inschrijf- en planningssysteem Planned Culture. Wij willen onderzoeken of Planned Culture ook een goed systeem zou kunnen zijn voor VO scholen. Deze vraag is deel van een groter onderzoek van wensen en behoeftes in het VO ten aanzien van KCOS. Mede hierdoor hebben wij gekozen om vanaf 2020-2021 de aanvraag en verantwoording plaats te laten vinden via excel-formulieren die jullie kunnen invullen.

1. VERANTWOORDING KUNSTMENU 2023-2024:
Per e-mail ontvang je in mei van KCOS het formulier ‘VERANTWOORDING KUNSTMENU 2023-2024’. Hierin staat al ingevuld de bij KCOS bekende informatie van jullie aanvraag voor 2023-2024.
Vul dit formulier in en mail het uiterlijk 1 juli aan info@kunstencultuuropschool.nl (zie de invul instructies in het formulier. Je dient zowel tabblad 1 als tabblad 2 in te vullen.)h

Evaluatie 2023-2024
In juni ontvang je de online jaarevaluatie om in te vullen, dit is een algemene KCOS evaluatie. Op activiteit-niveau evalueer je zelfstandig met de culturele aanbieders.

2. NIEUWE AANVRAAG VOOR KUNSTMENU 2024-2025:
Scholen voor Voortgezet Onderwijs stellen een jaarprogramma samen op basis van €20,66 per leerling. Dit subsidiebedrag is inclusief eigen inleg.
Eigen bijdrage Voortgezet Onderwijs: €6,00 per leerling
Subsidie Haarlemmermeer: €14,66 per leerling
Reis- en materiaalkosten vallen binnen het bedrag per leerling.
De subsidie wordt overgemaakt rond november/december op rekening van het schoolbestuur.

Indienen van het jaarprogramma 2024-2025 kan tot uiterlijk 1 juli door het ingevulde formulier te mailen aan info@kunstencultuuropschool.nl.
Je vult in het formulier ‘AANVRAAG KUNSTMENU 2024-2025’ de gele velden in, zie de invul instructies in het formulier. Je dient zowel tabblad 1 als tabblad 2 in te vullen.

Uiterlijk 15 juli laat KCOS weten of het programma is goedgekeurd en kan je het programma met de aanbieders gaan realiseren.
Bewaar altijd de facturen/bonnen, want de gemeente controleert steeksproefsgewijs of de ingediende programma’s zijn uitgevoerd en of de kosten overeenkomen met de begroting.