Subsidie VO

schooljaar 2021-2022

Scholen voor Voortgezet Onderwijs stellen een jaarprogramma samen op basis van €18,40 per leerling. Dit subsidiebedrag is inclusief eigen inleg. Reis- en materiaalkosten vallen binnen het bedrag per leerling.
De subsidie wordt overgemaakt op rekening van het schoolbestuur.

Eigen bijdrage Voortgezet Onderwijs: € 6,00 per leerling
Subsidie Haarlemmermeer: € 12,40 per leerling

Stappenplan & Tijdspad scholen voor Voortgezet Onderwijs:

• Tussen 15 april en 8 juni 2021:
Je vult op https://mijn.kunstencultuuropschool.nl de actuele schoolgegevens in en stelt het jaarprogramma voor 2021-2022 samen:
- Je voegt de klassen en actuele leerlingenaantallen toe.
- Je voegt een aanbieder toe van de KCOS website of je voegt zelf een Testaanbieder toe en omschrijft welke aanbieder je op het oog hebt en welke activiteit je gaat doen.
- Je vult de kosten in (schatting of op basis van offerte die je van de aanbieder hebt gehad).

• Uiterlijk 30 juni 2021 laat de KCOS-projectleider weten of het programma is goedgekeurd en kan de school het programma met de aanbieders gaan realiseren.

• Vóór 15 juli meldt de KCOS-projectleider bij de gemeente per schoolbestuur welke scholen met een goedgekeurd programma aan de slag gaan. Het schoolbestuur ontvangt de subsidie per leerling voor elke school die een door de KCOS-projectleider goedgekeurd programma 2021-2022 heeft.

• Gedurende schooljaar:
- Na afloop van de activiteit vult de school een evaluatieformulier in via https://mijn.kunstencultuuropschool.nl
- Je vult na afloop van de activiteit ook de daadwerkelijke prijs van de activiteit in.

• Einde schooljaar:
- Eind van het schooljaar ontvang je een online jaarevaluatie van KCOS.
- De gemeente controleert steekproefsgewijs of de ingediende programma’s zijn uitgevoerd en of de kosten overeenkomen met de begroting.