Subsidie PO

Scholen voor Primair Onderwijs stellen een jaarprogramma samen op basis van
€22,40 per leerling. Dit subsidiebedrag is inclusief eigen inleg.
Reis- en materiaalkosten vallen binnen het bedrag per leerling.
De subsidie wordt overgemaakt op rekening van het schoolbestuur.

Eigen bijdrage Primair Onderwijs: € 10,00 per leerling
Subsidie Haarlemmermeer: € 12,40 per leerling

Stappenplan & Tijdspad voor Primair Onderwijs:

• 14 april 2021: KCOS online Netwerkmiddag 14:30 - 16:35 uur

• Vanaf 15 april 2021:
- Actualiseer schoolgegevens en leerlingenaantallen in Planned Culture.
- Actualiseer beleidsplan.
- Via www.kunstencultuuropschool.nl zoek je aanbod uit voor jaarprogramma 2021-2022.
Maak een favorietenlijst door te klikken op het ❤ bij één activiteit. Mail de favorietenlijst naar je eigen mailadres. Daarna log je met je eigen mail-adres in op https://mijn.kunstencultuuropschool.plannedculture.nl om in te schrijven voor de gekozen activiteiten. De KCOS-projectleider kan de school hierbij adviseren en begeleiden.
- Wachtwoord van Planned Culture vergeten? Klik op "Wachtwoord vergeten" en vul je e-mailadres in dat bekend is bij KCOS. Je krijgt dan een link toe gemaild om een nieuw wachtwoord aan te maken.

• 1 juni 2021:
- Jaarprogramma is ingediend via Planned Culture.
- Actueel beleidsplan is ingediend via de mail bij info@kunstencultuuropschool.nl. Geen actueel beleidsplan? Neem contact op met de projectleider Kunst en Cultuur op School.

• Uiterlijk 30 juni 2021 hoor je of je jaarprogramma is goedgekeurd.
De projectleider kijkt of het programma aansluit bij het beleid van de school en voldoet aan de subsidievoorwaarden van de gemeente en geeft de school feedback. Als programma is goedgekeurd kunnen scholen de activiteiten met de aanbieder inplannen.
In schooljaar 2020-2021 plande alleen aanbieder Pier K zelf in Planned Culture, maar vanaf schooljaar 21-22 gaan – op een aantal grote instellingen na – alle andere KCOS aanbieders ook zelf plannen in Planned Culture.

• Vóór 15 juli meldt de KCOS-projectleider bij de gemeente per schoolbestuur welke scholen met een goedgekeurd programma aan de slag gaan.

• Medio november Netwerkbijeenkomsten van de PO-scholen. Hiervoor ontvangen de scholen een uitnodiging van de KCOS-projectleider.

• Gedurende schooljaar:
- Evaluaties: Na afloop van de activiteit ontvang je vanuit Planned Culture een mail met een online evaluatieformulier.
- Afrekening: Facturen moeten in eigen administratie worden bewaard. De gemeente controleert steekproefsgewijs of de ingediende programma’s zijn uitgevoerd en of de kosten overeenkomen met de begroting.

Heb je vragen of hulp nodig? Lees hier de handleidingen en instructiefilmpjes of neem contact met ons op.

Landelijke gelden voor cultuureducatie in het PO:

• vanuit de Lumpsum Rijk, Velogelden: € 4,39 per leerling en € 105,31 per school
• vanuit de Prestatiebox Rijk: €15,78 per leerling. Inclusief € 3,- per leerling voor museumbezoek.
Dit is je ‘rijksgeld voor cultuureducatie’. Hier haal je de € 10,- inleg die je als school hebt voor de gemeentesubsidie af. De gemeente matcht die € 10,- dan met € 12,40