Subsidie PO

Scholen voor Primair Onderwijs stellen een jaarprogramma samen op basis van
€24,66 per leerling. Dit subsidiebedrag is inclusief eigen inleg.
Reis- en materiaalkosten vallen binnen het bedrag per leerling.
De subsidie wordt overgemaakt op rekening van het schoolbestuur.

Eigen bijdrage Primair Onderwijs: € 10,00 per leerling
Subsidie Haarlemmermeer: € 14,66 per leerling (bedrag voor 2024-2025)

Bekijk hier de pdf 'Hoe het het nou precies - geld voor cultuuronderwijs'

Stappenplan & Tijdspad voor Primair Onderwijs:

• 17 april 2024: KCOS Netwerkmiddag 14:30 - 18:00 uur

• Vanaf 17 april 2024:
- Actualiseer schoolgegevens en leerlingenaantallen in Planned Culture.
- Actualiseer beleidsplan.
- Via www.kunstencultuuropschool.nl zoek je aanbod uit voor jaarprogramma 2024-2025.
Maak een favorietenlijst door te klikken op het ❤ bij één activiteit. Mail de favorietenlijst naar je eigen mailadres. Daarna log je met je eigen mail-adres in op https://mijn.kunstencultuuropschool.plannedculture.nl om in te schrijven voor de gekozen activiteiten. De KCOS-projectleider kan de school hierbij adviseren en begeleiden.
- Wachtwoord van Planned Culture vergeten? Klik op "Wachtwoord vergeten" en vul je e-mailadres in dat bekend is bij KCOS. Je krijgt dan een link toe gemaild om een nieuw wachtwoord aan te maken.

Uitgezonderd: doet je school in 2024-2025 mee aan CMK? Voer dan GEEN inschrijvingen zelf toe in Planned Culture, maar bespreek je gewenste programma met je CMK adviseur van Cpunt. Cpunt voert het programma dan voor je in.

• 1 juni 2024:
- Jaarprogramma is ingediend via Planned Culture.
- Actueel beleidsplan is ingediend via de mail bij info@kunstencultuuropschool.nl. Geen actueel beleidsplan? Neem contact op met de projectleider Kunst en Cultuur op School.

• Uiterlijk 30 juni 2024 hoor je of je jaarprogramma is goedgekeurd.
De projectleider kijkt of het programma aansluit bij het beleid van de school en voldoet aan de subsidievoorwaarden van de gemeente en geeft de school feedback. Als programma is goedgekeurd kunnen scholen de activiteiten met de aanbieder inplannen. De aanbieder of KCOS voert de afgesproken planning toe in Planned Culture. En bij een aantal musea kan je als school zelf de planning toevoegen.

• Vóór 15 juli meldt de KCOS-projectleider bij de gemeente per schoolbestuur welke scholen met een goedgekeurd programma aan de slag gaan.

• Medio november Netwerkbijeenkomsten van de PO-scholen. Hiervoor ontvangen de scholen een uitnodiging van de KCOS-projectleider.

• Gedurende schooljaar:
- Evaluaties: Na afloop van de activiteit ontvang je per e-mail een online evaluatieformulier.
- Afrekening: Facturen moeten in eigen administratie worden bewaard. De gemeente controleert steekproefsgewijs of de ingediende programma’s zijn uitgevoerd en of de kosten overeenkomen met de begroting.

Heb je vragen of hulp nodig? Lees hier de handleidingen en instructiefilmpjes of neem contact met ons op.

Geld voor cultuuronderwijs Haarlemmermeer 2024-2025