Ingelijst!

Dansproject rondom beroemde Nederlandse schilders - erfgoed/beeldende kunst

Beschrijving

Een bijzonder dansproject rondom werk van beroemde Nederlandse schilders!

In het Rijksmuseum is een overzichtstentoonstelling van beroemde Nederlandse schilderkunst. Tussen de toeristen en de dagjesmensen hebben zich twee boeven verstopt. Ze laten zich insluiten om 's nachts hun slag te kunnen slaan. Maar de schilderijen laten zich niet zomaar stelen...

In 2 repetities krijgt iedere groep een dans ingestudeerd,gebaseerd op een beroemd schilderwerk. Samen vormen ze tenslotte een prachtige voorstelling over de Nederlands schilderkunst.

Dansonderdelen: werk van Appel, Bosch, Rembrandt, Vermeer, van Gogh, Mondriaan, Willink, Potter, Breughel en de toeristen en dieven.

Prijs per groep: 2 x een repetitie, generale en voorstelling.
Looptijd project: 2 tot 3 weken.