Beleidsplan Cultuuronderwijs en Scholing

Wat leren we de leerlingen bij goed cultuuronderwijs; hoe doen we dat en vooral, waarom doen we dat? Deze vragen vormen goede uitgangspunten voor het schrijven een cultuurbeleidsplan. Daarbij gaan we uit van een realistisch en werkbaar plan, waarvan directie en team op de hoogte zijn en draagvlak voor hebben.

Een cultuurbeleidsplan wordt eens in de vier jaar herschreven en loopt bij voorkeur mee in de schrijfcyclus van het schoolplan.
Projectleider KCOS Renske Hoogervorst kan de scholen in de regio Haarlemmermeer kosteloos begeleiden bij het schrijven van een nieuw plan, of bij het actualiseren van een bestaand beleidsplan.  

In het najaar van 2020 zal er weer een nieuwe ICC training van start gaan in de Haarlemmermeer. Tijdens deze training wordt een leerkracht opgeleid tot cultuurcoordinator en wordt het cultuurbeleidsplan voor de school geschreven.

Vragen? Neem contact op met Renske Hoogervorst
via renske.hoogervorst@pier-k.nl of bel 06-22587379