Geklets, Geklad, Geklodder

Beschrijving

Het lespakket bestaat uit een voorbereidende les op school, gevolgd door een museumbezoek (rondleiding van 1 uur) en ter afsluiting een verwerkingsopdracht op school. Tijdens de rondleiding maken de leerlingen kennis met kunst van Cobra en met engagement in kunst. In kader van het vak burgerschap komt tijdens de rondleiding aan bod dat kunstenaars met kunst kritiek op de maatschappij kunnen leveren. Met de verwerkingsopdracht op school doen leerlingen onderzoek naar een geëngageerde kunstenaar of maken zij zelf een geëngageerd kunstwerk.