Dit vergeet je nooit meer! Stop motion animatie

Maak een animatiefilm over... de lesstof (vakintegratie)

Beschrijving

Animatiefilm (beeldend, audio-visueel) kan heel goed worden gecombineerd met vakken uit het curriculum: wereldoriëntatie, aardrijkskunde, natuur, burgerschap, taal (boekverfilming, spreekwoord, fabel), rekenen... Vakoverstijgend! Cultuur met Kwaliteit.

Speciaal voor de bovenbouw: Het thema/onderwerp van de animatiefilms sluit aan op het curriculum en is productgericht: elk filmgroepje maakt een animatie over een deel-onderwerp uit het gekozen leerboek, alle 6-8 films samen vormen een geheel. Als elk jaar een ander hoofdstuk wordt verwerkt in een animatiefilm groeit de (online) visuele bibliotheek ter ondersteuning van de les methode. Die komt tot leven en wordt echt nooit meer vergeten!

Lessenreeks: verhaal, storyboard tekenen, maken animatiemateriaal, opname beeld en geluid.

Bijvoorbeeld https://vimeo.com/channels/geschiedenisles