Bibliotheek Haarlemmermeer

Hoofddorp

Beschrijving

De Bibliotheek Haarlemmermeer verrijkt het leven met boeken, kennis, taalprogramma’s en ontmoetingen voor lees- en leefplezier, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Alle activiteiten en programma’s dragen bij aan de bestrijding van laaggeletterdheid en zelfontplooiing. De Bibliotheek heeft vijf fysieke vestigingen en een digitale bibliotheek (zie de website). De Bibliotheek is een van de labels binnen de Stichting Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer en onderdeel van een landelijk bibliotheeknetwerk.

Speciaal voor het onderwijs en kinderopvang heeft de Bibliotheek de afdeling Educatie & Leesbevordering met een divers aanbod en verschillende mogelijkheden om plezier in lezen vorm te geven. De consulenten van de afdeling leveren een bijdrage aan de leeseducatie  en taalontwikkeling van kinderen vanaf babyleeftijd, kinderen op scholen voor primair en voortgezet onderwijs en het mbo in een doorgaande lijn (zie de website).
Op deze website is naast speelse en interactieve werkvormen voor in de klas en het totale aanbod ook veel kennis en informatie beschikbaar.

Daarnaast biedt Educatie & Leesbevordering diverse trainingen en een opleiding voor leescoördinator aan en adviseren consulenten bij het leesbeleid en de inzet van informatievaardigheden op school. Denk hierbij aan:
- de schoolbibliotheek
- het leesactiviteitenplan
- creëren van een leesbevorderende omgeving met de samenwerking binnen de Bibliotheek op school
- gebruik van boeken bij zaakvakken