Verslag Online Scholenbijeenkomst 2 november 2022

Hierbij een kort verslag van de besproken info en aanvullende links en documenten van de verschillende workshops.

Indien je er niet bij was, lees het dan graag goed door.

Algemene info KCOS

 • Samenvatting jaarevaluatie 2021-2022
  Voor de zomer hebben jullie online een jaarevaluatie formulier ingevuld, een aantal punten daaruit:
  • Over het algemeen tevreden over projectleiding & helpdesk KCOS, website en inschrijf/plansysteem Planned Culture.
  • Onhandig aan Planned Culture: o.a. kortingen worden niet automatisch toegepast. Aanbieders dienen dit zelf aan te passen (of scholen mailen Lindy bij inschrijving), systeem kan helaas niet verschillende kortingen toepassen.
  • Gebruiksgemak en zoekfunctie van de website kan beter. Dit gaan we uiteraard onderzoeken, we kunnen helaas niet meteen iets nieuws neerzetten. Maar we gaan bekijken hoe we o.a. speciaal onderwijs beter kunnen uitlichten.
  • Aanbod: meer culturele diversiteit en literatuur is gewenst in het aanbod, dit gaan we meenemen naar aanbieders als wens van de scholen.
  Bedankt voor jullie antwoorden, het helpt ons om steeds beter te worden en op jullie behoeftes in te spelen.
 • De jaarlijkse netwerkdag gaat op woensdagmiddag 19 april 2023 – na 3 jaar – eindelijk weer fysiek in Cultuurgebouw plaatsvinden (ook een wens van de meeste scholen in de jaarevaluatie).
  We gaan nu van start met planning en houden jullie op hoogte, blok het alvast in je agenda!
 • Activiteiten bezoeken: KCOS gaat komende tijd weer meer KCOS activiteiten op scholen gaan bezoeken, Lindy zal daarvoor uiteraard nog contact met betreffende scholen opnemen om dit af te stemmen.
 • We hebben twee leuke spelletjes ingekocht die jullie kunnen lenen: Beeldend spreken en DOT. Fijne tools ihkv draagvlak creëren en visie vormen samen met je team. Je mag ze van ons lenen, mail naar info@kunstencultuuropschool.nl als je hierin geïnteresseerd bent.

C. fusie bibliotheek en Pier K onderwijs

Bij Het Cultuurgebouw heeft een herinrichting plaats gevonden. Het Educatie & Leesbevorderingsteam van de Bibliotheek én Het Scholenteam Pier K is één team geworden, namelijk team Educatie.
Dit werd al aangekondigd in de onderwijsgids voor de zomer en is dus nu echt gebeurd. Manager van dit team is Lenneke Verhoef (eerder Hoofd van Educatie & Leesbevordering Bibliotheek).
Carin Nordberg blijft nog aangehaakt als projectleider KCOS, maar heeft sinds 1 september de functie Manager Vrije tijd.
In principe merken jullie als het goed is weinig van deze verandering, maar op den duur zal er meer samenhang komen tussen cultuur en lezen. Een voorloper hierop is de pilot ‘Met Kunst aan het Lezen’ die gepresenteerd werd in één van de breakoutrooms.

Workshops

Er hebben workshops in 3 breakoutrooms plaatsgevonden, per workshop hieronder korte info aangevuld met links en eventuele bijlagen.

1) Beleidsplan in Mural - workshop door ICC trainster Christel van der Velden
Wil je graag je cultuurbeleidsplan updaten?
Dit kan je doen op de oude manier, beschreven in een word document. Of op een meer visuele meer, in een canvas in Mural, waar je met meerderen tegelijk online in kan werken.
Dit kan uiteindelijk ook als poster geprint worden om op te hangen in de lerarenkamer, zodat je het makkelijk kan delen met je collega’s.
Voor elke deelnemer die meegedaan heeft aan de workshop is een Mural canvas aangemaakt waarin je zelf in kan gaan werken.
Als je als school je eigen account aanmaakt, kan je de Mural als eigen template opslaan en er altijd verder in blijven werken.
In deze workshop is gezamenlijk naar een blanco Mural gekeken, klik hier indien je dit zelf ook wilt inkijken en wilt uitproberen.

2) Wereldburgerschap – door Carin Nordberg van KCOS
Klik hier voor de poster ‘De inclusieve klas’ van Plein C.
Diversiteit, inclusie en (Wereld)Burgerschap staat op de agenda voor alle scholen. Maar hoe kun je dat aan bod laten komen in de klas? In deze breakout room is gekeken naar verschillende manieren om dit in de praktijk te doen. Deels vanuit onderzoek en materiaal, maar ook vanuit eigen ervaringen die we met elkaar gedeeld hebben.

Er is gekeken naar een presentatie van Bodine Romijn (mag helaas niet gedeeld worden) over diversiteit en inclusie in de klas middels materialen en praktijken, aan de hand daarvan hebben we onze gedachten gedeeld:
• De instroom van leerlingen is veranderd, gaan we hierin mee of blijven we zitten met materialen die niet meer aansluiten?
• Het huishoudhoekje bij de kleuters langs lopen en kijken hoe het ingericht is. Staan er ook andere dingen dan hagelslag en brood? Bv couscous of tahine?
• Welke boeken staan in onze bibliotheek, in de klaslokalen? Waar kunnen de kinderen uit kiezen?
• Hoe werken we rond het Kerstdiner enz, houden we daar rekening met alle leerlingen?
Ook hebben we gekeken naar een korte film van Ninya de Wever van ABC Cultuur: ABC cultuur - over diversiteit en inclusiviteit in de cultuurles - YouTube
• Fijne binnenkomer, mooi om gelijk iets actiefs te doen, energizers met een cultureel tintje (kan KCOS de scholen hierin misschien voeden?)
• Themadagen waarin een groep leerlingen de experts mogen zijn en vertellen over hun cultuur en gewoontes, interculturele vieringen en feesten organiseren
Wereldburgerschap als vak/thema in het onderwijs. Hoe geven jullie invulling hieraan op de scholen?
• Burgerschap is niet een eigen vak voor PO, maar wordt verweven in de lespraktijk bij overige vakken. Het is een uitdaging hoe we het levend kunnen maken en heldere doelstellingen te formuleren.
• Er gebeurd al veel op de scholen, maar het moet zichtbaarder worden en er moet meer borging komen.

Interessante links:
Fawaka WereldBurgerschap - Fawaka Ondernemersschool
Fawaka-WereldBurgerschap-Inspiratiesessie-docenten.pdf (fawakaondernemersschool.nl)
Wereldburgerschap - SLO (VO/VSO focus maar wellicht interessant)

3) Met kunst aan het lezen – door Vivian Treurniet van Pier K en Marijt van Kesteren van Bibliotheek Haarlemmermeer
Klik hier voor de powerpoint.
Dit voorjaar stapten leerlingen van drie scholen in de wereld van verhalen, boeken en genres: met kunst! Met beeldende kunst, media of theater bekeken ze boeken van verschillende kanten en maakten ze hun eigen verhaal. Vakdocenten van Pier K gingen in de pilot ‘Met kunst aan het lezen’ met kinderen aan de slag die de weg naar het kunstencentrum niet zo snel uit zichzelf zouden vinden en voor wie leesplezier niet zo evident is. De pilot vond plaats in binnen- en buitenschoolse tijd, op een hele kleine en hele grote (community)school.
Een impressie van de eerste les op de Communityschool (vakdocent beeldend in actie): https://www.youtube.com/watch?v=qSy-8JZaRDE
De flyer die naar de ouders en kinderen is gestuurd met informatie en oproep om mee te doen: https://www.youtube.com/watch?v=5atj53EFhxA&feature=youtu.be