Cultuurplan en ICC training

Welke competenties willen we onze leerlingen laten ontwikkelen met cultuureducatie en hoe pakken we dat aan? Deze vragen vormen uitgangspunten voor het schrijven van een cultuurplan. Een cultuurplan is voorwaarde voor het gebruik maken van de subsidie Kunst en Cultuur op School. Eens in de vier jaar wordt het plan geactualiseerd. Dit loopt bij voorkeur mee in de schrijfcyclus van het schoolplan.

De projectleider KCOS kan scholen begeleiden bij het actualiseren van hun cultuurplan. Het volgen van de ICC training behoort ook tot de mogelijkheden.

Tijdens de ICC training wordt een leerkracht opgeleid tot interne cultuur coördinator. Tussen de cursusdata door wordt onder begeleiding van de trainer gewerkt aan een realistisch cultuurplan voor de school. Het actualiseren van een bestaand plan behoort ook tot de mogelijkheden.

De trainingen worden gegeven op woensdagen van 14:30 - 17:30 uur in Het Cultuurgebouw te Hoofddorp en deels online.

ICC trainingsdata 2021-2022:
Les 1: Wat is cultuur(onderwijs)? - 13 oktober 2021
Les 2: Cultuuronderwijs op mijn school - 27 oktober 2021
Les 3: Van de huidige situatie …….. - 10 november 2021
Les 4: …….Naar de gewenste situatie - 26 januari 2022
Les 5: Voorwaarden voor goed cultuuronderwijs - 9 februari 2022
Les 6: Tips en tools voor afronding van het plan - 2 maart 2022
Les 7: Presentatie van het cultuurplan team/directie - tussen 2 maart en 2 april 2022
Les 8: Afsluiting cursus en ontvangst certificaat - 13 april 2022 (KCOS netwerkdag)

Na afronding van de training is de school in het bezit van een cultuurplan wat draagvlak heeft bij team en directie. De deelnemer ontvangt bij goed afronden het landelijke ICC certificaat van het LKCA.

Kosten: €500 inclusief materiaal

Belangrijk om te weten:

  • Voor de start vindt een online intakegesprek plaats met de (adjunct) directeur en deelnemer om verwachtingen en studieduur af te stemmen.
  • Van de directie wordt gevraagd 1 teamsessie van een uur en 1 presentatiemoment aan het eind van de training te faciliteren.
  • Scholen die deelnemen aan het programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit', kunnen korting krijgen op het cursusbedrag.

Aanmelden:
Meld je hier aan voor de de ICC cursus.

Vragen?
Neem contact op via info@kunstencultuuropschool.nl | 023-566 9516.