Cultuurplan en ICC training

Welke competenties willen we onze leerlingen laten ontwikkelen met cultuureducatie en hoe pakken we dat aan? Deze vragen vormen uitgangspunten voor het schrijven van een cultuurplan. Een cultuurplan is voorwaarde voor het gebruik maken van de subsidie Kunst en Cultuur op School. Eens in de vier jaar wordt het plan geactualiseerd. Dit loopt bij voorkeur mee in de schrijfcyclus van het schoolplan.

De projectleider KCOS kan scholen begeleiden bij het actualiseren van hun cultuurplan. Het volgen van de ICC training behoort ook tot de mogelijkheden.

Tijdens de ICC training wordt een leerkracht opgeleid tot interne cultuur coördinator. Tussen de cursusdata door wordt onder begeleiding van de trainer gewerkt aan een realistisch cultuurplan voor de school. Het actualiseren van een bestaand plan behoort ook tot de mogelijkheden.

Sinds 2021 maken we in de cursus het beleidsplan via Mural. Mural is een nieuwe, digitale manier voor het maken van een beleidsplan. Klik hier voor een blanco voorbeeld van een Mural beleidsplan.
Een beleidsplan in een ‘poster’ vorm die je gemakkelijk kan delen met je team.
In de cursus ga je onder begeleiding het Mural beleidsplan maken.

Christel van der Velden zal samen met KCOS projectleider Carin Nordberg in 2022-2023 de ICC cursus verzorgen. Christel werkt als Senior Adviseur bij Collage Almere en heeft jarenlange ervaring als ICC trainer. Het werken met Mural als format is opgezet door Collage Almere, mede door Christel.

ICC trainingsdata 2022-2023:
De trainingen worden gegeven op woensdagen van 14:30 - 17:30 uur in Het Cultuurgebouw te Hoofddorp.

les 1: 14 september – Mural workshop ‘update beleidsplan maken’ (ook voor niet-cursisten)
les 2: 12 oktober
les 3: 16 november (hierna teambijeenkomsten per school voor presentatie en werksessie)
les 4: 18 januari
les 5: 8 februari
les 6: 8 maart
les 7: 29 maart
19 april – certificaatuitreiking tijdens netwerkmiddag

Tussen de trainingern is er ruimte voor individuele coaching.
Na afronding van de training is de school in het bezit van een cultuurplan wat draagvlak heeft bij team en directie. De deelnemer ontvangt bij goed afronden het landelijke ICC certificaat van het LKCA.

Kosten: €500 inclusief materiaal

Belangrijk om te weten:

  • Voor de start vindt een online intakegesprek plaats met de (adjunct) directeur en deelnemer om verwachtingen en studieduur af te stemmen.
  • Van de directie wordt gevraagd 1 teamsessie van een uur en 1 presentatiemoment aan het eind van de training te faciliteren.
  • Scholen die deelnemen aan het programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit', kunnen korting krijgen op het cursusbedrag.

Aanmelden:
Meld je hier aan voor de de ICC cursus 2022-2023.

Vragen?
Neem contact op via info@kunstencultuuropschool.nl | 023-566 9516.