Laatste nieuws van 2020

14 december 2020 | Primair Onderwijs

Het Concertgebouw – Welkom bij het orkest
Het Concertgebouw – Welkom bij het orkest

Beste ICC-er,

In deze nieuwsbrief de laatste nieuwtjes van 2020!

Wat laten we een hectisch jaar achter ons. We werden overvallen door Corona, lessen gingen niet door, culturele activiteiten werden verschoven en onze netwerkdag in april werd afgeblazen. De culturele sector kreeg het zwaar te verduren, met name kleinere culturele organisaties zagen inkomsten wegvallen.
Gelukkig gaf gemeente Haarlemmermeer groen licht om de KCOS budgetten ook in het najaar van 2020 nog te kunnen besteden, waardoor we dit deels weer konden herstellen.

De meesten van jullie zijn online ingecheckt bij onze KCOS netwerkbijeenkomst van november, waar de meerderheid van jullie positief op terugkeken!
Het verslag is in een aparte mail rondgestuurd.

Aan onze KCOS cultuuraanbieders vroegen wij:
Wat was – ondanks Corona- jouw meest inspirerende moment met de scholen in 2020?
Hun reacties kun je bekijken op onze besloten facebookpagina ‘ Kunst en Cultuur op School – Haarlemmermeer’. Klik hier om direct naar de facebookgroep te gaan.
Word lid van de ICC FB pagina voor alle updates en uitwisseling met je ICC collega’s!

KCOS ontwikkelt door, ook in 2021
Ook in 2021 wordt doorgewerkt aan het optimaliseren en gebruikersvriendelijker maken van onze systemen, met name de planningstool Planned Culture.
Heb je tips of wensen? Laat het weten. Spoor je collega’s aan de online evaluatieformulieren in te vullen, alleen zo kunnen wij de inhoudelijke kwaliteit van het KCOS aanbod waarborgen.
NB: CMK activiteiten lopen niet mee in het reguliere aanbod en worden op een apart moment geëvalueerd.

ICC cursus verplaatst
De ICC training van januari 2021 is geannuleerd en verplaatst naar het najaar van 2021. Tijdens deze training wordt een leerkracht opgeleid tot cultuurcoördinator en wordt een compact en bruikbaar cultuurplan voor de school geschreven. In het voorjaar worden de data bekend, wil je op de hoogte gehouden worden? Mail dan naar info@kunstencultuuropschool.nl. Klik hier voor meer info over de ICC training.

Netwerkdag en tijdspad inkopen KCOS programma 2021-2022
Naar aanleiding van jullie feedback is besloten de datum voor de KCOS Netwerkdag niet te veranderen; deze blijft 14 april 2021. We passen de inhoud en vorm van de dag aan op de dan geldende regelgeving van het RIVM. Save the date!

Het tijdspad voor het inkopen voor het KCOS programma 2021-2022 ziet er als volgt uit:

• Vanaf 15 april 2021:
- Via de KCOS website zoek je aanbod uit voor jaarprogramma 2021-2022
- Actualiseer je schoolgegevens en leerlingenaantallen in Planned Culture.
- Actualiseer je beleidsplan.

• Uiterlijk 14 juni 2021:
- Jaarprogramma is ingediend via Planned Culture.
- Actueel beleidsplan is ingediend via de mail bij info@kunstencultuuropschool.nl

• Uiterlijk 30 juni 2021 hoor je of je jaarprogramma is goedgekeurd.

We wensen jullie een fijne kerstvakantie toe, en een heel gezond 2021 met inspirerend cultuuronderwijs voor alle leerlingen!

Hartelijke groet,
Team Kunst & Cultuur op School

Renske Hoogervorst
Lindy van Dun

Foto: Het Concertgebouw – Welkom bij het orkest