Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Kunst en Cultuur op School ontvangen? Schrijf je in
Sleep hier maximaal 5 projecten naartoe
Mailen
Bestellen
Vergelijken
Analyseren
Analyse

 
Save the date
 

Wo 10 april 2019 Netwerkbijeenkomst Cultuuronderwijs Haarlemmermeer- onderwijs en culturele aanbieders

wo 29 mei 2019 laatste dag programma 2019-2020 klaar en indienen bij de adviseur Kunst en Cultuur op School.
Vr 14 juni 2019 laatste dag indienen Gemeente aanvraag subsidie 2019-2020. 

Vr 20 september 2019 indienen vaststelling subsidie 2018-2019 bij adviseur Kunst en Cutuur op School.

Ma 30 sept 2019 laatste dag indienen bij Gemeente vaststelling subsidie 2018-2019.      

 
ICC-Cursus Haarlemmermeer
 

ICC-cursus Haarlemmermeer
De cursus interne cultuurcoördinator (icc-cursus) leidt leerkrachten of basisschooldirecteuren op tot cultuurcoördinator in het basisonderwijs.

De ICC-cursus is ontwikkeld door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Je ontvangt een landelijk erkend certificaat en registratie in het lerarenregister. Het succesvol afronden van de cursus levert 50 registeruren op.

De ICC-cursus Haarlemmermeer wordt gegeven in Hoofddorp.

De cursus is op maat en gaat ook in op specifieke informatie over cultuureducatie in Haarlemmermeer en het Kunstmenu.
De cursus van acht dagdelen is gericht op het schrijven van een cultuurplan voor de school, het opbouwen van een cultureel netwerk, het stimuleren van draagvlak voor cultuureducatie en het werken aan de eigen competenties als cultuurcoördinator. De cursus biedt praktische handvatten, vaardigheden en inhoudelijke kennis om cultuuronderwijs op school optimaal vorm te geven, te stimuleren en te behouden.

Data en kosten
Startdatum: woensdag 19 september 2018.
De ICC cursus bestaat uit acht bijeenkomsten op woensdagmiddagen van 14.30-17.30 verspreid over het schooljaar: 19/9/18, 26/9/18, 17/10/18, 28/11/18, 12/12/18, 16/1/19, 30/1/19, en 27/2/19. En vindt plaats in Hoofddorp.
Tijdens de laatste bijeenkomst ontvangen de deelnemers hun icc- certificaat.
De kosten voor de cursus bedragen € 675,- inclusief lesmateriaal.

Aanmelden of meer informatie?
De cursus start bij minimaal 7 deelnemers
vooraf ontvang je van ons definitief bericht over de doorgang van de cursus en het programma van ieder dagdeel.

Neem voor meer informatie contact op met Jacoline Reijntjes (jacoline.reijntjes@kunstencultuuropschool.nl) of bel 06-57412279.

 
BELEIDSPLAN CULTUURONDERWIJS
 

Het is belangrijk dat de scholen in Haarlemmermeer een actueel beleidsplan cultuuronderwijs hebben, op grond waarvan de school een gefundeerde keuze maakt uit het aanbod. De gemeente stelt het hebben van een beleidsplan als subsidievoorwaarde. De onafhankelijk adviseur cultuuronderwijs ziet toe op de kwaliteit van het jaarprogramma. Zij kijkt, vóór de school het jaarprogrammaprogramma bij de gemeente indient in hoeverre het jaarprogramma aansluit bij het beleid van de school. De meeste beleidsplannen lopen van 2013 – 2016. Het is daarom nodig dat elke school zijn plan actualiseert of opnieuw opstelt. Dat kan op verschillende manieren.

  1. Zelfstandig: de cultuurcoördinator schrijft samen met de collega’s van de cultuuronderwijs-werkgroep van de school een plan dat aansluit bij de werkwijze van de school.
  2. Via het volgen van een ICC-cursus. De cursist schrijft, in overleg met directie en team tijdens de cursus een plan voor haar/zijn school.
  3. M.b.v. de onafhankelijk adviseur cultuuronderwijs. Zij ondersteunt de cultuuronderwijs-werkgroep op je school om een plan te schrijven of te actualiseren. Het beleidsplan cultuuronderwijs moet een werkzaam, beknopt document zijn op basis waarvan de school cultuuronderwijs vormgeeft.