Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Kunst en Cultuur op School ontvangen? Schrijf je in
Sleep hier maximaal 5 projecten naartoe
Mailen
Bestellen
Vergelijken
Analyseren
Analyse

BELANGRIJK NIEUWS in verband met het Coronavirus

Beste cultuuraanbieders, scholen,

Het Coronavirus legt ook het culturele aanbod aan onze leerlingen plat en het sluiten van de scholen heeft direct effect op de afspraken en activiteiten van cultuuraanbieders in het onderwijs.
Niemand weet hoe de situatie zich in de komende tijd ontwikkelt maar duidelijk is dat deze crisis ook onze cultuuraanbieders - kleine bedrijven en veel zelfstandige ondernemers - hard raakt. KCOS onderzoekt, samen met de gemeente, het cultuurgebouw en Pier K, hoe we voor jullie van betekenis kunnen zijn in deze lastige tijd en we zullen jullie daarvan zo goed als mogelijk op de hoogte houden.

Voor op de korte termijn doen we het volgende:

Meldpunt annuleringen
Het programma Kunst en Cultuur op School is gemeentelijke subsidie waarbij de scholen zeggenschap hebben over de besteding van hun cultuurbudget en zelf zorgdragen voor de afspraken en de uitbetaling van de culturele activiteiten. (https://www.kunstencultuuropschool.nl/subsidie).

Hoewel KCOS geen formele rol speelt in de afspraken tussen cultuuraanbieder en school willen we in kaart brengen welke kunstmenu-activiteiten per 16 maart geen doorgang meer vinden.
Meld ons uiterlijk 29 maart via deze link welke culturele activiteiten van 16 maart tot en met 6 april geen doorgang meer vinden. Meld ons ook welke activiteiten en projecten op de langere termijn (mogelijk) niet door kunnen gaan. Zowel aanbieders als scholen kunnen hier de geannuleerde activiteiten en projecten melden.
LET OP: AANBIEDERS DIE IN OPDRACHT VAN PIER K WERKEN GEVEN HUN VERVALLEN ACTIVITEITEN NIET DOOR VIA DEZE LINK. ZIJ KRIJGEN BERICHT VAN PIER K.

KCOS kan met dit meldpunt in ieder geval de gegevens zo goed mogelijk up tot date houden. Mochten er compensatiemaatregelen komen of andere actieplannen dan stellen wij jullie daar zo snel mogelijk van op de hoogte.

Netwerkdag afgelast
De Kunstmenu Netwerkdag op 15 april gaat niet door. Voor de lancering van het Cultuureducatie aanbod voor het schooljaar 20-21 zoeken we een alternatieve vorm. Ook onze ICT partners hebben nu hun handen vol en het beschikbaar maken van het aanbod levert vertraging op. De lancering van de nieuwe aanbodsite staat nu gepland op 4 mei of zoveel eerder als mogelijk is.

Nieuwe data voor aanbieders
Een aantal aanbieders is op dit moment druk bezig met de consequenties van de annuleringen. Daarnaast zijn er aanbieders nu al nieuwe online producten aan het ontwikkelen die ze ook graag willen aanbieden.* Aanbieders krijgen iets langer de tijd om hun aanbod in te dienen, de nieuwe deadline is 6 april.
Aanbieders ontvangen dan zo snel mogelijk bericht van ons of het aanbod is goedgekeurd.

*Maak jij van het Coronaprobleem een Coronakans? Deel tips en good practices die jij voor jouw medeondernemers zinvol acht met ons. Wij zullen deze verwerken in een nieuwsflits naar al onze cultuuraanbieders.

Nieuwe data scholen
Scholen kunnen vanaf 4 mei hun jaarprogramma voor 20-21 samenstellen en dat indienen op uiterlijk 14 juni.
Op 30 juni hebben alle scholen bericht gehad over hun jaarprogramma.

Nieuwe planning Planned Culture
Ook het inrichten van het planbord van Planned Culture zal vertraagd worden.
De werksessie voor aanbieders op 1 april voor het maken van tijdsblokken komt ook te vervallen.
We zullen met Planned Culture een nieuw tijdspad ontwikkelen en kijken hoe en wanneer we scholen en aanbieders instructies over het gebruik van de planningstool kunnen geven. We denken aan instructiefilmpjes, webinars en andere vormen van online support.

Communicatie
Ook wij zijn de komende weken aan huis gebonden en werken vanuit thuis.
Ons vaste contactadres is info@kunstencultuuropschool.nl.
Voor aanbod van PIER K neem je contact op met cultuuronderwijs@pier-k.nl.

Veel sterkte en blijf gezond!

Hartelijke groet,

Renske Hoogervorst en Lindy van Dun
Team KCOS