Vijf Sleutels tot de Verlichting

Onderzoek in Pieter Teylers Huis de Verlichtingsidealen en denk na over eigen dromen over een mooiere samenleving

Beschrijving

De wereld beter maken voor zoveel mogelijk mensen: dat was het ideaal van Pieter Teyler, grondlegger van Teylers Museum. Hij zorgde voor onderdak van arme vrouwen en betaalde de opleiding van kansarme jongens. Hij wenste dat kunst en kennis toegankelijk was voor iedereen. Welke idealen drijven de leerlingen van nu? Voor wie en hoe willen zij de wereld beter maken?

Door middel van quests onderzoeken leerlingen in verschillende kamers van Teylers voormalige woonhuis onder meer zijn testament en leggen verbanden tussen zijn Verlichtingsidealen en de huidige werelddoelen. Wanneer de juiste antwoorden gevonden zijn, kan de mysterieuze deur met de 5 sleutels worden geopend en de workshop over eigen idealen beginnen. Dit programma is ontwikkeld om leerlingen een concreet beeld te geven van het begrip Verlichting en legt een verband met hedendaags (wereld)burgerschap.

Leerlingen:

  • bezoeken Pieter Teylers Huis
  • werken samen en discussiëren om antwoorden te formuleren op uitdagende quests
  • reflecteren op de Verlichtings- en eigen idealen door in een workshop te filosoferen over ‘Teylers van nu en straks’
  • herkennen in het geboden bronnenmateriaal de kenmerkende aspecten van de Verlichting