VerPest

De voorstelling VerPest met interactieve nabespreking; onderzoekt samen met de leerlingen waar plagen ophoudt en pesten begint.

Beschrijving

Een veilige leeromgeving is voor leerlingen een vereiste om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Daar past pesten natuurlijk niet bij. Maar pesten is helaas van alle tijden. De voorstelling VerPest onderzoekt samen met de leerlingen waar plagen ophoudt en pesten begint.

VerPest volgt een jaar lang Max, Amber en Tara: 3 leerlingen die allemaal te maken krijgen met pesten, waardoor hun hele leven op zijn kop komt te staan. De voorstelling legt de ingewikkelde systemen en rolpatronen van pesten bloot.

Na de voorstelling is er een interactief nagesprek met de acteurs als gesprekleiders. Samen met de leerlingen worden de ingewikkelde systemen en rolpatronen van pesten uitgeplozen. Er worden geen schuldigen of slachtoffers aangewezen. Er wordt gekeken hoe en wie er iets kan veranderen aan de pestsituaties. Deze voorstelling en nabespreking sluiten goed aan bij de thema's: diversiteit en inclusie en sociaal emotionele ontwikkeling en samenleven