Burgerlijke Cultuur in de 17de eeuw

Test je (examen)kennis buiten je boeken

Beschrijving

Waarom wordt de 17e eeuw eigenlijk de ‘gouden eeuw’ genoemd? Wat werd er anders in het leven van de gewone burgers uit Haarlem en daarbuiten? Maak kennis met het werk van Frans Hals en andere beroemde Haarlemse schilders en ontdek welke invloed het ontstaan van een nieuwe ‘burgerlijke cultuur’ had op veranderingen in de kunst in deze interactieve rondleiding. Leerlingen oefenen via kijkopdrachten met het analyseren en benoemen van kenmerken van de burgerlijke kunst in de Republiek. Ze testen hun kennis van schilderijen uit de 17de-eeuw, en Haarlemse schilders. Ook ontdekken ze door welke historische gebeurtenissen deze kunst zo anders is dan in de eeuwen hiervoor.