Helden in glas

Glas in loodschildering

Beschrijving

We onderzoeken de betekenis van helden in de geschiedenis en met v.b. van heiligen en helden in glas in lood weergegeven. Welke heldendaad vinden we in deze tijd belangrijk We schilderen onze kijk /onze held in de originele glas in lood vorm
Leerpunten
Vanuit transparantie een beeld scheppen
Onderzoeken hoe vorm en kleur elkaar beïnvloeden.
Leren ruimte te suggereren door het toepassen van licht/donkereffecten
De samenhang tussen licht en transparantie leren zien en toepassen
Spelen met lijnwerking, kleurcontrasten