Digibord-apps Erfgoed

Kunst op je bord!

Beschrijving

Follow a Muse verzorgt een 1 uur durende inleiding/training op school (of online) aan leerkrachten. Hierna zijn leerkrachten bekend met de inhoud van de lesbrieven en het gebruik van de beide digibord-apps, zodat ze met hun leerlingen aan de slag kunnen gaan.


Amon en Amara | groep 3 en 4 | In samenwerking met Rijksmuseum van Oudheden. Aan de hand van het avontuurlijke verhaal over de Egyptische prinses Amara en de bakkerszoon Amon leren kinderen van groep 3 en 4 over Egypte en over vriendschap. In de digibord-app zijn lesbrieven opgenomen. Ze bieden voldoende materiaal voor een project van een week.

Familiegeschiedenis | groep 7 en 8 | In samenwerking met Centrum voor Familiegeschiedenis (CBG). Deze digibord-app heeft alles om op een speelse manier met leerlingen in gesprek te gaan over identiteit en afkomst. Kinderen duiken in hun eigen geschiedenis en verbeelden hun identiteit met kleuren en symbolen in een uniek 'blazoen'. Inclusiviteit is het uitgangspunt voor de inhoud. Het bijbehorende lesmateriaal is goed voor een project van 3 à 4 weken.

Het gebruik van de beide digibord-apps en het bijbehorende lesmateriaal is gratis. En gedurende het hele jaar naar eigen inzicht inzetbaar

Lesmateriaal