Workshop: Schilderen als Frans Hals

Schilderworkshop met korte rondleiding

Beschrijving

In deze workshop leer je schilderen zoals de beroemdste schilder van Haarlem: Frans Hals. Hij was in zijn eigen tijd al bekend om ‘losse' manier waarop hij schilderde – en nu nog steeds. Wat is er zo uniek aan die schilderstijl en hoe maak je die beroemde losse penseelstreek eigenlijk zelf?

In een supersnelle rondleiding bekijk je eerst de hoogtepunten van het museum. Kijk en vergelijk de stijl van Frans Hals met andere toppers uit de zeventiende eeuw. Zo ontdek je hoe hij met zijn losse stijl heel makkelijk levensechte mensen op het doek toverde. Maar … ís het wel zo makkelijk? Dat ontdek je in Studio H, de workshopruimte van het museum. Stap achter een schildersezel, pak een penseel en probeer het lekker zelf!

Werk je in de klas met een thema? Zoals bijvoorbeeld: Culturele identiteit, geschiedenis, diversiteit en inclusie, helden, rolmodellen, kunstenaars, vergankelijkheid, samenleven, lekker eigenwijs!, leesbevordering, zaakvakken, didactiek methodes of vak integratie.

In veel gevallen kunnen we binnen het standaard programma een specifiek onderwerp extra uitlichten. Neem voor meer informatie contact op met meet@franshalsmuseum.nl