'Doeks' zeiden de dieren

Een interactieve muzikale vertelling naar een sprookje van Grimm

Beschrijving

De drie dochters van de houthakker gaan ieder voor zich op weg door het bos om hun vader een pannetje soep te brengen. Vader vinden ze niet, maar wel een oud boshuis. Een huis waar ’s nachts vreemde dingen gebeuren...
In deze workshop wordt op een muzikale manier een verhaal verteld, samen met de kinderen. Vincent speelt daarbij op verschillende instrumenten. Hij nodigt de kinderen uit mee te zingen en mee te spelen.

Aan het eind van deze workshop hebben de leerlingen ervaren hoe muziek uitdrukking kan geven aan verschillende emoties en verhalende elementen.