Bezoek het CRASH Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40-’45

Leren niet te vergeten en niet vergeten te leren

Beschrijving

Leerlingen krijgen een introductie over de Tweede Wereldoorlog. Daarna bezoeken ze in groepjes onder begeleiding de verschillende, thematisch ingerichte zalen. De rondleiding wordt afgesloten in de indrukwekkende Spitfire Hal.

Onze thema’s zijn:
- De Meidagen worden belicht aan de hand van verhalen over de vliegers die in de meidagen hebben gevlogen bij de resten van de Fokkers D-XXI en T-V.
- De verhalen over de Luchtoorlog worden verteld bij de resten van vliegtuigen. Er zijn veel neergeschoten vliegtuigen in en om Haarlemmermeer neergekomen.
- Verzet en onderduiken wordt belicht bij de maquettes van onderduik locaties.
- Radiotelegrafie wordt belicht in de Radiokamer met WO2 apparatuur.