Oh, Haarlemmermeer!

Dansproject over de geschiedenis van de Haarlemmermeer

Beschrijving

Geschiedenis moet je beleven! In dit project staat de wordingsgeschiedenis van de Haarlemmermeer centraal.

In 2 repetities wordt door de Kunstbrigade met iedere groep een dansonderdeel uit de geschiedenis van hun directe omgeving ingestudeerd:
strijd tegen het water, inpoldering, boeren en vogels, het schooltje van Dik Trom, oorlog en bevrijding, Schiphol, nieuwe zakenlui.
Tenslotte komen alle dansscènes bij elkaar in een bijzondere en mooie voorstelling voor publiek.

Prijs per groep: 2 x repetitie, generale en voorstelling.
Looptijd project: 2 tot 3 weken.

Bij dit project is een digitale lesbrief ontwikkeld waarmee de leerkracht de leerlingen kan voorbereiden op hun dansonderdeel. Ook staan er richtlijnen in voor eventueel eenvoudig te maken decor- en kostuumonderdelen.

Per voorstelling maximaal 9 groepen. Bij meer groepen meerdere voorstellingen. Ook kan dit project per bouw worden afgenomen. Dan geldt een minimum van 3 groepen per school.

Nb dit project leent zich bij uitstek om in te zetten bij een thema uit de zaakvakken/ wereldoriëntatie.