Droom en daad in Pieter Teylers Huis

Idealen en actief burgerschap

Beschrijving

Pieter Teyler was een echte idealist. Hij gaf geld aan armen en wilde kunst en wetenschap voor iedereen toegankelijk maken. Vanuit zijn nalatenschap is Teylers Museum ontstaan. Wat waren de dromen van Pieter Teyler om de samenleving voor iedereen mooier te maken? Hoe pakte hij het aan om ze in daden om te zetten? Welke dromen hebben leerlingen, hoe zouden zij die dromen formuleren en uitvoeren? Samen maken leerlingen één gedicht tijdens het programma. 

Dit programma sluit aan bij de Kinderboekenweek Bij mij thuis. 

Dit programma is de te combineren met de Gedichtenwedstrijd van Teylers Museum: Durf, droom en dicht. 

Dit ga je doen: 

- Bezoek aan Pieter Teylers Huis

- Leren over Pieter Teyler, zijn idealen en de Verlichting

- Samenwerken en onderzoeken