Welkom in de Middeleeuwen!

dansproject - geschiedenis/wereldoriëntatie

Beschrijving

Dompel je onder in de Middeleeuwen en ga mee op avontuur met Clara en Falco! Je ontmoet draken, narren, ridders en hofdames, bedelaars, monniken, marktkooplui en aanverwante types..

In 2 repetities werken we toe naar een voorstelling. Iedere groep krijgt olv docenten van de Kunstbrigade in 2 repetities een dansonderdeel ingestudeerd. Voorafgaand aan de voorstelling vindt eerst een generale repetitie plaats. Alle onderdelen komen tenslotte bij elkaar in een wervelend Middeleeuws spektakel!

Bij dit project is een digitale lesbrief ontwikkeld waarmee de leerkrachten hun leerlingen kunnen informeren over de achtergrond van hun dansonderdeel. Ook staan er richtlijnen in voor eventueel eenvoudig te maken decor- en/of kostuumonderdelen.

Dit project is bij uitstek geschikt als vertrekpunt of onderdeel van een groter lesthema rondom de Middeleeuwen.

Prijs per groep: 2 x repetitie, generale en voorstelling.
Looptijd project: 2 tot 3 weken.

Per voorstelling maximaal 9 groepen. Bij meer groepen meerdere voorstellingen. Project kan ook per bouw worden afgenomen. Dan minimaal 3 groepen per school.