Digibord-app Beeldend

'Grootmeesters' in samenwerking met Teylers Museum

Beschrijving

Follow a Muse verzorgt een 1 uur durende inleiding/training op school (of online) aan leerkrachten. Hierna zijn leerkrachten bekend met de inhoud van de lesbrieven en het gebruik van de app, zodat ze met hun leerlingen aan de slag kunnen gaan.

Grootmeesters | groep 7 en 8 | In samenwerking met Teylers Museum

Het gebruik van de digibord-app en het bijbehorende lesmateriaal is gratis. En gedurende het hele jaar naar eigen inzicht inzetbaar.
Meer informatie over de apps? Klik hier!