Digibord-app Erfgoed

Beschrijving
Follow a Muse verzorgt een 1 uur durende inleiding/training op school (of online) aan leerkrachten. Hierna zijn leerkrachten bekend met de inhoud van de lesbrieven en het gebruik van de app, zodat ze met hun leerlingen aan de slag kunnen gaan.

Amon en Amara | groep 3 en 4 | In samenwerking met Rijksmuseum van Oudheden

Het gebruik van de digibord app en het bijbehorende lesmateriaal is gratis èn gedurende het hele jaar  naar eigen inzicht inzetbaar.

Meer informatie over de apps? Klik hier!