Ik ben een held

Fotograferen met jezelf in de hoofdrol, geschikt voor de Kinderboekenweek

Beschrijving

Les 1 Aan de hand van 'bekende helden' filosofeer ik samen met de kinderen over wanneer iemand een held is, wanneer de kinderen een held waren of zijn. Ieder kind verzint een omgeving en pose voor hun manier van held zijn. We tekenen ons heldendom in een concrete situatie, aan het eind wordt ieder kind geportretteerd als held door mij. Les 2 maken we een ruimtelijk kader en plaatsen we onszelf in dit kader Een kijkdoos, die we vervolgens zelf gaan fotograferen.De leerlingen hebben nu een tekening gemaakt en zijn geportretteerd. Deze tekeningen worden gekopieerd en opgeblazen naar A3. Hiermee gaan kinderen spelen met compositie, kader perspectief. Aan het eind komt er een kijkdoos uit waar de kinderen de hoofdrol spelen. Manier van bevestigen, techniek, speelt een belangrijke rol.