Dit vergeet je nooit meer! Stop motion animatie

Maak een animatiefilm over... de lesstof

Beschrijving

Animatiefilm (beeldend, audio-visueel) kan heel goed worden gecombineerd met vakken uit het curriculum: geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, taal (boekverfilming, spreekwoord, fabel), rekenen... Vakoverstijgend, Cultuur met Kwaliteit. Speciaal voor de bovenbouw: Het thema/onderwerp van de animatiefilms sluit aan op het curriculum en is productgericht: elk filmgroepje maakt een animatie over een deel-onderwerp uit het gekozen leerboek, alle 6-8 films samen vormen een geheel. Als elk jaar een ander hoofdstuk wordt verwerkt in een animatiefilm groeit de (online) visuele bibliotheek ter ondersteuning van de lesstof. Die komt tot leven en wordt echt nooit meer vergeten! 

Leerlingen maken kennis met en onderzoeken de mogelijkheden van stop motion animatie aan de hand van een aantal teken- en animatie opdrachten. De leerlingen werken in kleine groepjes (3-5 ll.). Animatie is uitdagend en creatief maar traint ook de sociale vaardigheden: taken verdelen, overleg, waardering voor elkaars werk... Er zijn klassikale lessen en instructie momenten. De leerkracht neemt actief deel aan de lessen. 

Kerndoelen o.a.:
9 = plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.
52 = De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer.
54 = De leerlingen leren beelden en taal, te gebruiken om er mee te communiceren (en om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken).

Bekijk hier een preview.
https://vimeo.com/channels/geschiedenisles

 

Lesmateriaal
Er is een lesbrief beschikbaar.