@Maskerspel

Je durft meer met een masker op...

Beschrijving

Maskerspel is een leuke workshop om de spelers bewust te laten worden van hun lichaamshouding en de betekenis hiervan. Door te werken met maskers is het gezicht minder belangrijk. Het lichaam en de lichaamstaal staan centraal. Ieder masker heeft een andere vorm, waardoor je ook anders gaat bewegen. Door deze bewegingen uit te vergroten ontstaan er typematige karakters. De verschillende karakters komen elkaar tegen in een scène, waarbij ze om beurten het onderspit delven. Dit zorgt voor hilarische situaties, waarbij de spelers steeds meer risico durven nemen.

Kernelementen van deze workshop
. Durven uit te proberen
. Durven uit te vergroten
. Presenteren voor de groep
. Werken vanuit publieksbewustzijn
. Improviseren
. Incasseren
. Werken met spanning
. Jezelf in problemen helpen
. Onderzoeksdrift

De workshop maskerspel valt uit te breiden met een theatervoorstelling met maskers, hierbij kunnen de kinderen ook meespelen in de voorstelling (bekijk het project "Het geheim van de familie Tortini" hiervoor op de STORM website) 

Theatermakerij STORM vindt het belangrijk dat de deelnemers in een veilige werksfeer kunnen ervaren hoe het is jezelf te kunnen uiten door middel van fysiek theater. Voor veel deelnemers zal het een eerste kennismaking met deze discipline zijn. De taak van de docent is veiligheid te bieden en de deelnemers gedurende de workshop aan te moedigen.

Bekijk de STORM website voor al onze workshops en voorstellingen: https://www.theatermakerijstorm.nl/basisschool/

Lesmateriaal
Er is geen lesbrief beschikbaar