What’s your story?

Wat is jouw verhaal bij de foto’s in Foam?

Beschrijving

Geïnspireerd op een zelfgekozen foto van de leerlingen ontstaat er een bijzonder, grappig, eigenzinnig of ontroerend verhaal, dat ervoor zorgt dat de klasgenoten op een andere manier naar de foto gaan kijken.

De workshop start met een interactieve rondleiding van 30 minuten waarin de leerlingen alles leren over fotografische basisbegrippen als kader, standpunt, licht en compositie. Daarnaast oefenen ze op zaal met het stellen van vragen en het vertellen van verhalen bij foto’s. In de educatieruimte maken de leerlingen vervolgens in tweetallen aan de hand van een vragenlijst een eigen verhaal bij de foto. Het verhaal zal worden opgenomen met behulp van een Macbook en het programma Garageband, waarbij de leerlingen als personage optreden. Op deze manier ontstaat een unieke combinatie van gesproken woord en beeld, die klassikaal bekeken, beluisterd en nabesproken wordt.

De leerdoelen van What’s your story? sluiten direct aan bij de kerndoelen Kunstzinnige oriëntatie (kerndoelen 54, 55 en 56). Bovendien sluiten ze vakoverstijgend aan bij Nederlands (kerndoel 2) en bij Oriëntatie op jezelf en de wereld (kerndoel 37).

Lesmateriaal
Er is geen lesbrief beschikbaar