Remake

Treed tijdens deze workshop in de voetsporen van een beroemde fotograaf door een foto heel precies na te maken.

Beschrijving

De workshop start met een interactie rondleiding van 30 minuten waarin de leerlingen bewust leren kijken naar fotografie. Deze kennis wordt later toegepast in de educatieruimte, waar een spoedcursus Remake fotografie plaatsvindt. In groepjes van 2 of 3 maken de leerlingen een foto uit de collectie zo precies mogelijk na. Samen bedenken ze slimme oplossingen om de foto zo goed mogelijk te laten lijken op het origineel. Alle resultaten worden op een groot scherm getoond en nabesproken.

De leerdoelen van de Remake workshop sluiten direct aan bij de kerndoelen Kunstzinnige oriëntatie (kerndoelen 54, 55 en 56). Bovendien sluiten ze vakoverstijgend aan bij Nederlands (kerndoel 2) en bij Oriëntatie op jezelf en de wereld (kerndoel 37).