Proud to be...

Maak kennis met fotografie en denk na over waar jij trots op bent.

Beschrijving

Het programma Proud te be… start op school met een voorbereidende les gegeven door de eigen leraar. Aan de hand van opdrachten uit de lesbrief maken de leerlingen kennis met fotografie en denken ze na over waar ze trots op zijn. Tijdens het bezoek aan Foam gaan de leerlingen zelf met een camera aan de slag. Na een interactieve rondleiding van 30 minuten door het museum maken ze in de educatieruimte foto’s van elkaar. In het portret laten de leerlingen met behulp van een meegenomen persoonlijk voorwerp zien waar ze trots op zijn. Aan het einde van de workshop worden alle resultaten op een groot scherm getoond en nabesproken.

Tijd: 

Voorbereidende les op school: 45 minuten
Rondleiding en workshop in Foam: 120 minuten

De leerdoelen van Proud to be… sluiten direct aan bij de kerndoelen Kunstzinnige oriëntatie (kerndoelen 54, 55 en 56). Bovendien sluiten ze vakoverstijgend aan bij Nederlands (kerndoel 2) en bij Oriëntatie op jezelf en de wereld (kerndoel 37).