Objects!

In twee weken toewerken naar een dansvoorstelling rondom materialen

Beschrijving

Emmers, bezems, paraplu's, stokken, keukentrappen, doeken, plastic, strandballen, stoelen, kussens, waaiers, ballonnen... Doe eens wat anders en haal SPUL in de school...In dit dansproject staan allerlei materialen centraal die voor een grappig effect zullen zorgen.

Hoe gaan we te werk? Iedere groep krijgt één materiaal toegewezen. Elke groep krijgt weer een ander materiaal toegewezen. De dansdocent van de Kunstbrigade studeert vervolgens in 2 repetities een choreografie in waarin de leerlingen dansen met dat materiaal. Alle dansen komen tenslotte samen in een speelse en verrassende voorstelling voor publiek.                                                                                 NB. de Kunstbrigade neemt de materialen mee, dus de school hoeft hier niet voor te zorgen!

In overleg met de school wordt een datum voor de voorstelling gepland. In de 2 weken voorafgaand aan de voorstelling worden ook 2 repetitiemoment per groep gepland. Eén repetitie duurt 60 minuten, voor kleuters 45 minuten. Op de dag van de voorstelling vindt eerst een generale repetitie plaats, gevolgd voor de voorstelling voor publiek.

Lesmateriaal
Er is geen lesbrief beschikbaar