Laat jezelf zien

Laat zien wie je bent met een foto

Beschrijving

Tijdens deze workshop leren de leerlingen hoe ze een bijzondere portretfoto maken door inspiratie op te doen in het museum en door zelf te fotograferen. Iedereen gaat met een uniek portret naar huis. De workshop start met een interactieve rondleiding van 30 minuten waarin ze alles leren over fotografische basisbegrippen als kader, standpunt, licht en compositie. Deze kennis passen de leerlingen vervolgens zelf toe in de educatieruimte, waar ze een spoedcursus portretfotografie krijgen. De leerlingen bedenken samen wat er bijzonder aan ze is en hoe je dat kunst vastleggen in een uniek portret. In kleine groepjes maken ze foto’s van elkaar: iedereen is zowel fotograaf als model. Alle resultaten worden op een groot scherm getoond en gezamenlijk nabesproken.

De leerdoelen van Laat jezelf zien! sluiten direct aan bij de kerndoelen Kunstzinnige oriëntatie (kerndoelen 54, 55 en 56). Bovendien sluiten ze vakoverstijgend aan bij Nederlands (kerndoel 2) en bij Oriëntatie op jezelf en de wereld (kerndoel 37).

Lesmateriaal
Er is geen lesbrief beschikbaar