Hadassa,Ster van Perzië

Spannend verteltheater voor groep 5 t/m 8 over mogen zijn wie je bent

Beschrijving

De koning van Meden en Perzen zoekt een nieuwe bruid. Soldaten plunderen de straten in de stad om de mooiste meisjes te vinden. Ook Hadassa, het nichtje van de poortwachter, wordt meegenomen. In het paleis wordt ze opgeleid door Hegai, de hofkleermaker en stylist. Hadassa wordt nog mooier dan ze al is en de koning kroont haar tot nieuwe koningin. Maar dan is er nog: Haman, de eerste minister. Een ijdele kwast, die een nieuwe wet heeft laten maken, waarin staat dat alle poortwachters moeten buigen voor hem – de grote Haman. De oom van Hadassa weigert dit en Haman wordt zo woest dat hij hem wil doden. Met gevaar voor eigen leven probeert Hadassa haar oom te redden van een wisse dood.

Kinderboekenweek 2020 - ' en toen' 
De verteltheater voorstelling sluit aan bij het thema van de Kinderboekenweek, want het is het verhaal over de verdrukking van het Joodse volk (Tweede Wereldoorlog). Ook kan naar aanleiding van de voorstelling gesproken worden over de geschiedenis van het Perzische Rijk, het huidige Iran. 

Over Theater De Winter
In de voorstellingen van Theater De Winter zijn beeldtaal en het gesproken woord mooi in balans. Humor, spanning en ontroering smelten samen in boeiende vertellingen, die vaak een bestaand verhaal als uitgangspunt hebben. Poppenspeler en acteur John de Winter verstaat de kunst om poppen te manipuleren als ware het zijn medespelers en zet zijn poppen karaktervol neer door zijn prachtige stemgebruik met de oneindige variaties.

Onze voorstellingen zijn 'corona proof':

De voorstellingen worden allemaal gespeeld op school;
De gezelschappen bestaan uit 1 speler of 2 spelers die tot hetzelfde huishouden behoren
De gezelschappen spelen altijd op minimaal 1,5 afstand tot hun publiek.
De voorstelling zijn receptief; er worden geen leerlingen naar voren gehaald om mee te spelen etc.
De gezelschappen kunnen zelfstandig lossen/opbouwen etc. zonder hulp van leerlingen en leerkrachten
Kan er onverhoopt door het coronavirus toch niet gespeeld worden op de afgesproken datum, dan zoeken we samen met de school naar een nieuwe speeldatum in hetzelfde schooljaar.

Lesmateriaal
Er is een lesbrief beschikbaar.