Het Beest met de Achternaam

Een dansproject rondom de versjes en gedichten van Annie M.G.Schmidt

Beschrijving

De Kunstbrigade op School presenteert een feestelijk project rondom de nog altijd prachtige gedichten en versjes van Annie m.G.Schmidt. Speciaal voor groep 1 t/m 5 .

Per groep wordt één gedicht  als uitgangspunt genomen voor een danstheatrale scène op muziek. Deze wordt o.l.v. een docent van de Kunstbrigade ingestudeerd. Uiteindelijk worden de verschillende scènes aan elkaar gesmeed tot één presentatie van alle groepen, waarbij de gedichten/versjes op band worden voor gelezen.

In overleg met de school wordt een datum voor de voorstelling ingepland.  In de 2 weken voorafgaand aan die voorstellingsdatum krijgt iedere groep in 2 repetities o.l.v. een docent van de Kunstbrigade een scène rondom een gedicht/versje ingestudeerd. Voor kleuters duurt een repetitie 45 minuten, voor groep 3 t/m 5 duurt deze 60 minuten per repetitie. Op de dag van de voorstelling is er eerst een generale repetitie met daarna voorstelling voor publiek.
  

Lesmateriaal
Er is geen lesbrief beschikbaar