De Werkwoordspellings RAP!

Door middel van shout outs en drums worden de spellingregels erin 'geramd'!

Beschrijving

Alle regels van de werkwoordspelling zijn verwerkt in deze groovende rap. Door de RAP onthouden de kinderen de moeilijke spellingsregels veel beter en veel sneller! Tune4U geeft deze activiteit op basisscholen waarbij de kinderen doormiddel van een leuke workshop van een uur de regels van de spelling leren door het aanleren van de melodie, de shout outs, de beat en de rap! De kinderen staan zelfs de werkwoordspellings regels te rappen en te zingen op het schoolplein!

Na afloop van de workshop krijgt de school een CD met het lied erop zodat het herhaald kan worden in de les!