Vlucht in Beeld

Samen met kunstenaar Rogier Polman

Beschrijving

Vluchten is alles achterlaten wat je kent. Het afscheid is vaak voorgoed. Rond de Tweede Wereldoorlog waren er in West-Europa meer dan een miljoen mensen op de vlucht. Vandaag de dag zijn er jaarlijks zeven keer zoveel vluchtelingen, wereldwijd. Leerlingen maken in drie lessen, aan de hand van korte thematische beschrijvingen, kleine schilderijen. Op elk schilderijtje wordt het thema ‘vluchten’ vertaald in een eenvoudig beeld. Het maken van deze iconen wordt in verschillende ronden gedaan zodat de kinderen steeds met elkaar in gesprek gaan over hun keuzes en associaties.
In de derde les worden alle schilderijen samengevoegd tot één groot kunstwerk. Het werk kan weer uit elkaar gehaald worden en gespeeld als een memory spel, want gevlucht is niet vergeten.

Lesmateriaal
Er is geen lesbrief beschikbaar