VredesHeldenDieren

Vrede, een belevenis

Beschrijving

Op school maken de kinderen hun eigen vredeshelden-dierenvlag. Een vakdocent helpt hen daarbij.
Eenmaal op het mysterieuze fort begint het speuren, want ieder dier moet op zijn eigen plek.

Lesmateriaal
Er is een lesbrief beschikbaar: http://kunstfort.kunsteducatie.net/ .