Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Kunst en Cultuur op School ontvangen? Schrijf je in
Sleep hier maximaal 5 projecten naartoe
Mailen
Bestellen
Vergelijken
Analyseren
Analyse

Voortgezet Onderwijs Haarlemmermeer

Cultuurparcours (VO)

De subsidie is bedoeld voor activiteiten door professionele aanbieders van cultuuronderwijs ter ondersteuning van kunst- en cultuureducatie op VO- en VSO-scholen in Haarlemmermeer.

Eigen bijdrage VO: € 4,30 per leerling (2018-2019)
Gemeentesubsidie: € 10,85 per leerling (2018-2019)

De onafhankelijk adviseur cultuuronderwijs, Jacoline Reijntjes, adviseert en ondersteunt de VO-scholen in Haarlemmermeer bij de ontwikkeling van cultuuronderwijsbeleid, bij het samenstellen van hun programma cultuuronderwijs en bij de subsidieaanvraag via mijn.kunstencultuuropschool.nl. Zij bemiddelt tussen aanbieders en scholen.

contact: info@kunstencultuuropschool.nl 

Subsidievoorwaarden

 • De school* maakt gebruik van de eigen internetpagina mijn.kunstencultuuropschool.nl voor het verkrijgen van subsidie

 • De school dient haar meest recente beleidsplan cultuuronderwijs in;

 • De school is vertegenwoordigd bij de jaarlijkse netwerkbijeenkomsten in april en november;

 • De school dient uiterlijk 30 mei de aanvraag verlening subsidie in bij de onafhankelijk adviseur cultuuronderwijs ter beoordeling;

 • De school dient uiterlijk 14 juni de aanvraag verlening subsidie bij de gemeente in ter behandeling;

 • De school dient uiterlijk 30 september de aanvraag vaststelling in bij de gemeente ter behandeling;

 • De aanvragen worden digitaal ondertekend door de directeur.

  *vertegenwoordigd door de cultuurcoördinator, docent of directielid.


  Bij het overschrijden van de termijnen voor inleveren bij de gemeente (subsidieaanvraag: uiterlijk 14 juni en aanvraag vaststelling 30 september) past de gemeente de volgende sancties toe:

 • Tot 2 weken te laat een korting van 5%,

 • Van 2-4 weken een korting van 10%,

 • Van 4-6 weken een korting van 15%,

 • Vanaf 6 weken een korting van 25%.