STT-produkties

Utrecht

Beschrijving

Cultuur is onlosmakelijk verbonden met onze dagelijkse werkelijkheid en onmisbaar voor onze individuele en collectieve ontplooiing. Het draagt bij aan processen van verandering die invloed hebben op alle niveaus in de samenleving. Cultuur prikkelt, inspireert, creëert ruimte voor verbeelding, vormt identiteit, geeft kleur aan het leven.
Cultuur is waardevol omdat het kan aanzetten tot nadenken en kritische reflectie.
Wij hebben een aanbod van mooie, vaak poëtische en ook indringende voorstellingen voor de jeugd en jongeren. We hopen hiermee een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van het gevoelsleven en de creativiteit van de jonge kijker.

Spelers in de klas!
Bij een aantal voorstellingen hebben de theatermakers workshops ontwikkeld die een verdieping geven aan de voorstelling. De workshops worden, per klas, vooraf of achteraf door een van de acteurs gegeven.

Website
Kijk voor het uitgebreide aanbod op onze vernieuwde website www.sttprodukties.nl. Heeft u een specifieke vraag mail naar info@sttprodukties.nl of bel 030 - 294 14 19.

We wensen u veel leesplezier en succes met het vinden van een passende voorstelling.
Annemiek Zwierenga